ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2564 ออกรถวันไหนเฮงๆตลอดปี!!!

ฤกษ์ออกรถ 2564 ออกรถวันไหนดี! อาจารย์ชนกันต์ Horoworld ชวนเพื่อนๆ ที่คิดจะถอยรถใหม่ รถมือสอง รถป้ายแดง ได้มาเช็กเลยฤกษ์ออกรถปี2564 แบบจัดเต็มตลอดทั้งปี2564 ที่นี่เลย !


เดือนมกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 และ 11 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันจันทร์ที่  18 และ 25 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่  15,22 และ 29 มกราคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันเสาร์ที่  9  มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้) 

วันอาทิตย์ที่  17 และ 24  มกราคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)  


เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันอาทิตย์ที่ 7,14,21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)   


เดือนมีนาคม 2564                                                                       

วันพฤหัสบดีที่ 4 และ 11 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 19 และ 26 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันอาทิตย์ที่ 7,14,21 และ 28 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)   


เดือนเมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 

วันจันทร์ที่ 12,19 และ 26 เมษายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 22 และ 29 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 2 และ 9 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันศุกร์ที่  23 และ 30 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)                                                                                                                                                 
เดือนพฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่  6 พฤษภาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 13,20 และ 27 พฤษภาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 14,21 และ 28 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันอาทิตย์ที่ 16,23 และ 30 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)  


เดือนมิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 

วันพฤหัสบดีที่ 10,17 และ 24 มิถุนายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 11,18 และ 25 มิถุนายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้) 


                    
                                                       
เดือนกรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1,15,22 และ 29 กรกฎาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 2,9,16 และ 30 กรกฎาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)  


เดือนสิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9,16,23 และ 30 สิงหาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 5,19 และ 26 สิงหาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)  


เดือนกันยายน 2564     
                                                              
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันจันทร์ที่  6,13 และ 27 กันยายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันศุกร์ที่ 10,17 และ 24 กันยายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)                          
วันอาทิตย์ที่ 12,19 และ 26 กันยายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)


เดือนตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

วันจันทร์ที่ 4,11 และ 18 ตุลาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 7,14,21 และ 28 ตุลาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 และ 31 ตุลาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 


เดือนพฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 1,8,15,22 และ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันศุกร์ที่ 5,12,19 และ 26 พฤศจิกายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)   

วันอาทิตย์ที่  7,14,21 และ 28 พฤศจิกายน 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 


เดือนธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 13,20 และ 27 ธันวาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

วันพฤหัสบดีที่ 9,16,23 และ 30 ธันวาคม 2564 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

วันอาทิตย์ที่ 12,19 และ 26 ธันวาคม 2564  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้) 


 *** หมายเหตุ ***   
 
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา  06.01 – 18.00 น.                           
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.01 – 06.00 น.    
                                                                

Content โดย www.horoworld.com

ดูดวงสด 24 ชม.ดูทั้งหมด »

ไพ่ยิปซีรายวัน

ผลการทำนายด้านทั่วไป ได้ไพ่ THE HANGED MAN
ดูดวงไพ่ยิปซีรายวัน คลิก!

สุ่มเลขเด็ด

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง