ประกาศหมายเลขผู้โชคดีกิจกรรม "ทรูมูฟ เอช แจกจัดหนัก ลุ้นขับ Benz"

เพียงสมัครรับบริการในกิจกรรม "ทรูมูฟ เอช แจกจัดหนัก ลุ้นขับ Mercedes-Benz"  คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลรถยนต์  MERCEDES-BENZ CLA 200, สร้อยคอทองคำ หรือ บัตรเติมเงินทรูมูฟ มูลค่า 1,000 บาท  รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท 

ประกาศหมายเลขผู้โชคดีกับกิจกรรม "ทรูมูฟ เอช แจกจัดหนัก ลุ้นขับ Mercedes-Benz"
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Merceden-Benz รุ่น CLA 200 Urban มูลค่า 2,150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
หมายเลขผู้โชคดี 1 6685-836-xxxx      
           
รางวัลที่ 2 รางวัลสร้อยคอทองคำ มูลค่า 22,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 
หมายเลขผู้โชคดี 1 6664-287-xxxx      
  2 6665-859-xxxx      
  3 6697-219-xxxx      
  4 6691-737-xxxx      
  5 6690-275-xxxx      
  6 6695-634-xxxx      
  7 6696-713-xxxx      
  8 6664-621-xxxx      
  9 6696-978-xxxx      
  10 6664-773-xxxx      
           
           
รางวัลที่ 3 รางวัลบัตรเติมเงินทรูมูฟ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 180 รางวัล 
หมายเลขผู้โชคดี 1 6695-659-xxxx   91 6684-489-xxxx
  2 6695-609-xxxx   92 6691-796-xxxx
  3 6697-108-xxxx   93 6664-473-xxxx
  4 6664-718-xxxx   94 6696-649-xxxx
  5 6690-968-xxxx   95 6697-250-xxxx
  6 6696-923-xxxx   96 6696-702-xxxx
  7 6697-232-xxxx   97 6696-759-xxxx
  8 6695-450-xxxx   98 6690-218-xxxx
  9 6695-909-xxxx   99 6696-869-xxxx
  10 6664-070-xxxx   100 6695-952-xxxx
  11 6697-162-xxxx   101 6695-314-xxxx
  12 6664-626-xxxx   102 6664-657-xxxx
  13 6664-793-xxxx   103 6695-843-xxxx
  14 6663-962-xxxx   104 6697-274-xxxx
  15 6691-873-xxxx   105 6696-797-xxxx
  16 6664-906-xxxx   106 6697-327-xxxx
  17 6663-830-xxxx   107 6663-769-xxxx
  18 6695-335-xxxx   108 6695-415-xxxx
  19 6663-848-xxxx   109 6696-713-xxxx
  20 6696-720-xxxx   110 6697-065-xxxx
  21 6664-250-xxxx   111 6696-891-xxxx
  22 6695-324-xxxx   112 6696-962-xxxx
  23 6690-949-xxxx   113 6697-247-xxxx
  24 6696-652-xxxx   114 6695-726-xxxx
  25 6686-315-xxxx   115 6690-316-xxxx
  26 6664-582-xxxx   116 6695-496-xxxx
  27 6695-806-xxxx   117 6664-848-xxxx
  28 6691-756-xxxx   118 6695-239-xxxx
  29 6696-774-xxxx   119 6690-297-xxxx
  30 6696-418-xxxx   120 6695-683-xxxx
  31 6697-141-xxxx   121 6696-953-xxxx
  32 6697-038-xxxx   122 6695-264-xxxx
  33 6696-795-xxxx   123 6664-867-xxxx
  34 6693-919-xxxx   124 6695-808-xxxx
  35 6697-281-xxxx   125 6682-917-xxxx
  36 6694-171-xxxx   126 6690-295-xxxx
  37 6664-689-xxxx   127 6697-063-xxxx
  38 6665-874-xxxx   128 6696-947-xxxx
  39 6664-103-xxxx   129 6664-486-xxxx
  40 6699-725-xxxx   130 6696-240-xxxx
  41 6664-219-xxxx   131 6690-915-xxxx
  42 6695-617-xxxx   132 6695-186-xxxx
  43 6664-335-xxxx   133 6695-561-xxxx
  44 6697-182-xxxx   134 6665-865-xxxx
  45 6663-807-xxxx   135 6664-202-xxxx
  46 6695-345-xxxx   136 6691-768-xxxx
  47 6664-238-xxxx   137 6696-847-xxxx
  48 6696-985-xxxx   138 6699-756-xxxx
  49 6696-773-xxxx   139 6682-920-xxxx
  50 6690-263-xxxx   140 6664-709-xxxx
  51 6696-201-xxxx   141 6665-876-xxxx
  52 6697-151-xxxx   142 6697-342-xxxx
  53 6696-721-xxxx   143 6695-754-xxxx
  54 6696-787-xxxx   144 6695-474-xxxx
  55 6663-907-xxxx   145 6697-171-xxxx
  56 6663-864-xxxx   146 6695-546-xxxx
  57 6680-254-xxxx   147 6664-697-xxxx
  58 6696-982-xxxx   148 6690-218-xxxx
  59 6695-620-xxxx   149 6664-540-xxxx
  60 6695-945-xxxx   150 6664-305-xxxx
  61 6695-538-xxxx   151 6663-886-xxxx
  62 6695-308-xxxx   152 6664-543-xxxx
  63 6697-263-xxxx   153 6665-886-xxxx
  64 6693-868-xxxx   154 6664-502-xxxx
  65 6688-580-xxxx   155 6695-882-xxxx
  66 6664-398-xxxx   156 6695-445-xxxx
  67 6664-026-xxxx   157 6696-103-xxxx
  68 6696-847-xxxx   158 6664-478-xxxx
  69 6690-274-xxxx   159 6697-091-xxxx
  70 6695-842-xxxx   160 6697-250-xxxx
  71 6690-893-xxxx   161 6695-852-xxxx
  72 6664-082-xxxx   162 6697-151-xxxx
  73 6697-160-xxxx   163 6696-901-xxxx
  74 6664-423-xxxx   164 6695-823-xxxx
  75 6663-867-xxxx   165 6695-287-xxxx
  76 6697-127-xxxx   166 6696-726-xxxx
  77 6664-872-xxxx   167 6691-810-xxxx
  78 6697-162-xxxx   168 6664-132-xxxx
  79 6695-196-xxxx   169 6664-458-xxxx
  80 6696-483-xxxx   170 6663-850-xxxx
  81 6695-613-xxxx   171 6694-123-xxxx
  82 6696-934-xxxx   172 6697-236-xxxx
  83 6695-286-xxxx   173 6695-272-xxxx
  84 6695-360-xxxx   174 6664-412-xxxx
  85 6665-832-xxxx   175 6695-237-xxxx
  86 6696-779-xxxx   176 6664-650-xxxx
  87 6697-061-xxxx   177 6664-547-xxxx
  88 6695-541-xxxx   178 6664-107-xxxx
  89 6697-031-xxxx   179 6663-714-xxxx
  90 6690-292-xxxx   180 6663-730-xxxx

สมัครบริการร่วมลุ้นรางวัล
• สมัคร SMS ดวงศาสตร์ สุริยยาตร์  กด *250# แล้วโทรออก
• ยกเลิก SMS ดวงศาสตร์ สุริยยาตร์ พิมพ์ C01 ส่งมาที่ 4890159
 
• สมัคร SMS เลขดีปีระกา กด *188# แล้วโทรออก

• ยกเลิก SMS เลขดีปีระกา พิมพ์ C01 ส่งมาที่ 4890161 
 
อัตราค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท จัดส่งวันละ 3 ข้อความ ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) 

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่ายทรูมูฟเอช เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-502-6767  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 - 17.00 น. 

เพียงเท่านี้ ลูกค้าทรูมูฟเอช ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 
• รางวัลที่ 1  รางวัลรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 200 Urban มูลค่า 2,140,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลที่ 2  รางวัลทองคำ มูลค่า 22,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล
• รางวัลที่ 3  รางวัลบัตรเติมเงิน ทรูมูฟ มูลค่า 1,000 บาท  จำนวน 180 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท  ร่วมลุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2560 นี้ 

• ประกาศหมายเลขผู้โชคดีในวันที่ 26 มกราคม 2561
• ประกาศผลผ่านทาง www.horoworld.com, wap.bug2mobile.com, www.goorulife.com
• แจกรางวัลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
• ใบอนุญาต เลขที่ 313/2560 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. สุ่มจับรางวัล วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
2. ประกาศหมายเลขผู้โชคดีในวันที่ 26 มกราคม 2561 บนเว็บไซต์ ประกาศผลผ่านทาง www.horoworld.comwap.bug2mobile.comwww.goorulife.com
3. ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
4. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น 
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
9. บริษัทฯ จะทำการมองของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02–502-6767 วันจันทร์ – ศ<

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง