ทรูมูฟ เอช ร่วมกับ สามารถ มัลติมีเดีย มอบรางวัลให้ผู้โชคดี จากกิจกรรม ทรูมูฟเอช แจกจริง ชิงกระบะลุ้น

       ทรูมูฟ เอช โดย คุณสุนิษา อนันทนุพงษ์ Assistant Director-Content Business Partnership ร่วมกับ คุณสมบูรณ์  กรัณย์ดิลกไพศาล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด  มอบโชครางวัลใหญ่ รถกระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ และทองคำ รวมมูลค่า 699,000 บาท  จากกิจกรรม”ทรูมูฟเอช แจกจริง ชิงกระบะลุ้นทอง” แก่ คุณกชกร สุขไทย  ผู้โชคดีจากจังหวัดอำนาจเจริญ และรางวัลทองคำ ให้กับผู้โชคดีอีกจำนวน 5 รางวัล มอบให้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งผู้โชคดีนี้ได้จากการสมัครบริการเสริมต่างๆ อาทิ แก้เคล็ดปีชงให้คุณดวงดีกับหมอดูชื่อดัง กด *498#  หรือ เกมส์ตอบคำถาม 3 คำ 3 พยางค์รวย กด*313# ตั้งแต่เดือนเมษายน กันยายน 2559  


บริการที่ร่วมโครงการ

บริการ SMS เช็คดวงประจำวัน กับคุณปู โลกเบี้ยว  กดสมัคร *498# แล้วโทรออก
• ส่งทุกวัน วันละ 3 ข้อความ     • อัตราค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท

  
บริการ SMS เกมล่าขุมทรัพย์  กดสมัคร *199# แล้วโทรออก
• รับคำใบ้วันละ 2 คำใบ้  คำใบ้ละ 2 ข้อความ     • อัตราค่าบริการ ข้อความละ 3 บาทภาพผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทรูมูฟ เอช แจกจริง ชิงกระบะลุ้นทอง"


เงื่อนไขการรับรางวัล
1.ระยะเวลาร่วมโครงการ “ทรูมูฟเอช แจกจริง! ชิงกระบะลุ้นทอง” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  -  30 กันยายน 2559
2.ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
5.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็น เงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
6.บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์  www.goorulife.com, wap.bug2mobile.com และจะมีการแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล


เอกสารการรับของรางวัล
กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น 


กรณีนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
• หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
• ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)
• บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
• หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
• บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
• เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 


**กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02–502-6767  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -17.00 น.

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง