.

ประกาศหมายเลขผู้โชคดีกิจกรรม "ดวงเปรี้ยง รับโชคทองกับเอไอเอส”  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ได้มีพิธีการจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมสนุกสมัครบริการเสริม SMS  โดยสิทธิพิเศษนี่เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น!!! 
ร่วมกิจกรรม: ช่วงวันที่ 15 กันยายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลสร้อยคอทองคำ มูลค่า 64,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวม 320,000 บาท

1. คุณธนกฤต ปรีชาญานันท์

2. คุณสุมารินทร์ ถนอมจันทร์

3. คุณอาณัติ ฉัตรจอหอ

4. คุณวรวฒิ แทนนิกร

5. คุณสมบัตร ทางธรรมรางวัลที่ 2 รางวัล Box set เสื้อเมืองทอง-ยูไนเต็ด มูลค่า 990 บาท จำนวน 150 รางวัล รวม 148,500 บาท

1. 080-094-5XXX

2. 090-399-3XXX

3. 080-160-7XXX

4. 087-168-6XXX

5. 061-220-8XXX

6. 080-626-5XXX

7. 098-534-1XXX

8. 065-914-1XXX

9. 063-654-1XXX

10. 065-574-0XXX

11. 080-855-2XXX

12. 063-119-9XXX

13. 061-037-8XXX

14. 065-263-9XXX

15. 061-237-6XXX

16. 061-610-7XXX

17. 083-148-0XXX

18. 093-501-0XXX

19. 063-009-9XXX

20. 062-443-8XXX

21. 082-159-7XXX

22. 062-252-3XXX

23. 065-354-1XXX

24. 080-648-5XXX

25. 081-018-9XXX

26. 083-168-0XXX

27. 064-997-6XXX

28. 061-532-2XXX

29. 061-614-2XXX

30. 061-378-3XXX

31. 081-193-9XXX

32. 061-089-5XXX

33. 065-243-6XXX

34. 092-362-0XXX

35. 065-673-3XXX

36. 081-807-8XXX

37. 065-249-3XXX

38. 080-337-7XXX

39. 061-564-2XXX

40. 065-971-1XXX

41. 092-623-0XXX

42. 091-347-3XXX

43. 087-893-7XXX

44. 061-623-5XXX

45. 080-863-3XXX

46. 065-707-3XXX

47. 081-241-8XXX

48. 065-084-3XXX

49. 098-416-6XXX

50. 081-448-3XXX

51. 062-397-3XXX

52. 081-319-3XXX

53. 065-313-0XXX

54. 065-704-2XXX

55. 061-304-7XXX

56. 082-118-7XXX

57. 093-314-5XXX

58. 062-407-2XXX

59. 080-772-3XXX

60. 061-101-6XXX

61. 093-670-7XXX

62. 063-130-6XXX

63. 081-515-6XXX

64. 092-359-3XXX

65. 064-971-5XXX

66. 061-074-2XXX

67. 062-579-6XXX

68. 061-206-9XXX

69. 087-330-6XXX

70. 080-668-5XXX

71. 065-495-4XXX

72. 061-129-6XXX

73. 081-080-9XXX

74. 062-284-5XXX

75. 063-602-5XXX

76. 080-760-9XXX

77. 061-613-5XXX

78. 062-567-2XXX

79. 081-980-6XXX

80. 098-955-5XXX

81. 081-893-7XXX

82. 080-730-4XXX

83. 082-109-1XXX

84. 062-148-1XXX

85. 062-506-4XXX

86. 062-986-7XXX

87. 098-215-9XXX

88. 062-432-6XXX

89. 063-648-1XXX

90. 080-039-8XXX

91. 080-606-4XXX

92. 062-334-6XXX

93. 062-120-7XXX

94. 080-879-4XXX

95. 062-172-8XXX

96. 081-762-9XXX

97. 080-637-0XXX

98. 063-124-1XXX

99. 065-061-7XXX

100. 082-220-6XXX

101. 062-249-0XXX

102. 080-888-4XXX

103. 080-679-2XXX

104. 087-932-6XXX

105. 065-273-2XXX

106. 080-865-3XXX

107. 063-595-1XXX

108. 065-681-0XXX

109. 081-525-8XXX

110. 064-967-5XXX

111. 063-678-8XXX

112. 098-301-4XXX

113. 065-590-0XXX

114. 098-302-3XXX

115. 065-047-2XXX

116. 081-871-5XXX

117. 081-507-3XXX

118. 098-062-3XXX

119. 065-688-6XXX

120. 080-874-0XXX

121. 063-687-5XXX

122. 065-394-8XXX

123. 089-096-4XXX

124. 080-180-2XXX

125. 080-635-9XXX

126. 061-229-8XXX

127. 081-050-4XXX

128. 080-860-8XXX

129. 083-167-5XXX

130. 098-314-9XXX

131. 061-607-2XXX

132. 065-450-9XXX

133. 098-292-9XXX

134. 065-246-4XXX

135. 098-348-3XXX

136. 062-319-0XXX

137. 082-137-5XXX

138. 098-749-8XXX

139. 080-828-0XXX

140. 080-613-0XXX

141. 062-116-3XXX

142. 098-021-8XXX

143. 081-808-3XXX

144. 061-161-3XXX

145. 064-995-1XXX

146. 061-653-1XXX

147. 061-343-3XXX

148. 098-475-3XXX

149. 065-061-4XXX

150. 080-751-4XXX
รางวัลที่ 3  บัตรเงินสดเอไอเอส มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท

1. 081-118-4XXX

2. 098-345-9XXX

3. 063-250-0XXX

4. 063-062-4XXX

5. 080-886-7XXX

6. 082-147-7XXX

7. 065-660-1XXX

8. 098-228-5XXX

9. 081-064-4XXX

10. 062-303-5XXX

11. 065-265-6XXX

12. 064-989-2XXX

13. 061-432-7XXX

14. 062-165-0XXX

15. 062-448-7XXX

16. 061-710-0XXX

17. 061-187-1XXX

18. 093-609-1XXX

19. 062-119-2XXX

20. 080-668-5XXX

คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง