ประกาศผู้โชคดีกิจกรรม "โชคปัง คนดวงดี ลุ้นขับ Fazzio ยกก๊วน กับ "

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี กิจกรรม "โชคปัง คนดวงดี ลุ้นขับ Fazzio ยกก๊วน กับ AIS" 
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ได้มีพิธีการจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมสนุกสมัครบริการเสริม SMS  โดยสิทธิพิเศษนี่เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น!!! 
ร่วมกิจกรรม: ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 สิงหาคม 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลรถจักรยานยนตร์ Fazzio Hybrid Connected ราคา 54,900 บาท  จำนวน 5 รางวัล

1. 065 - 310 - 1xxx

2. 065 - 085 - 7xxx

3. 065 - 370 - 9xxx

4. 090 - 385 - 2xxx

5. 082 - 275 - 0xxxรางวัลที่ 2 รางวัล Box set เสื้อเมืองทอง-ยูไนเต็ด มูลค่า 990 บาท จำนวน 150 รางวัล รวม 148,500 บาท

1. 065 - 481 - 6xxx

2. 062 - 515 - 3xxx

3. 081 - 096 - 9xxx

4. 098 - 602 - 2xxx

5. 081 - 159 - 8xxx

6. 061 - 162 - 1xxx

7. 092 - 802 - 6xxx

8. 080 - 790 - 5xxx

9. 092 - 512 - 4xxx

10. 061 - 381 - 4xxx

11. 064 - 952 - 4xxx

12. 081 - 183 - 5xxx

13. 081 - 945 - 9xxx

14. 092 - 592 - 5xxx

15. 092 - 660 - 6xxx

16. 093 - 285 - 8xxx

17. 092 - 620 - 1xxx

18. 064 - 964 - 5xxx

19. 082 - 215 - 9xxx

20. 093 - 491 - 7xxx

21. 062 - 234 - 2xxx

22. 065 - 431 - 9xxx

23. 081 - 193 - 8xxx

24. 063 - 413 - 2xxx

25. 061 - 509 - 5xxx

26. 082 - 198 - 1xxx

27. 061 - 564 - 0xxx

28. 063 - 652 - 0xxx

29. 098 - 063 - 1xxx

30. 061 - 503 - 9xxx

31. 065 - 262 - 2xxx

32. 092 - 583 - 7xxx

33. 062 - 192 - 4xxx

34. 081 - 938 - 1xxx

35. 062 - 207 - 8xxx

36. 063 - 615 - 2xxx

37. 061 - 537 - 7xxx

38. 081 - 259 - 5xxx

39. 063 - 243 - 2xxx

40. 063 - 075 - 0xxx

41. 081 - 150 - 4xxx

42. 062 - 321 - 4xxx

43. 061 - 646 - 2xxx

44. 065 - 285 - 6xxx

45. 081 - 991 - 2xxx

46. 062 - 248 - 1xxx

47. 081 - 611 - 1xxx

48. 093 - 584 - 5xxx

49. 061 - 065 - 0xxx

50. 086 - 400 - 2xxx

51. 062 - 556 - 1xxx

52. 093 - 171 - 8xxx

53. 092 - 678 - 8xxx

54. 065 - 112 - 2xxx

55. 082 - 128 - 3xxx

56. 098 - 675 - 4xxx

57. 083 - 134 - 9xxx

58. 061 - 638 - 3xxx

59. 082 - 134 - 3xxx

60. 093 - 394 - 7xxx

61. 093 - 005 - 8xxx

62. 084 - 398 - 3xxx

63. 065 - 060 - 7xxx

64. 065 - 568 - 0xxx

65. 099 - 016 - 8xxx

66. 062 - 540 - 2xxx

67. 088 - 595 - 6xxx

68. 065 - 042 - 0xxx

69. 089 - 554 - 0xxx

70. 065 - 359 - 0xxx

71. 084 - 373 - 5xxx

72. 093 - 388 - 9xxx

73. 062 - 574 - 5xxx

74. 080 - 061 - 4xxx

75. 065 - 668 - 7xxx

76. 081 - 059 - 4xxx

77. 064 - 957 - 0xxx

78. 080 - 009 - 9xxx

79. 065 - 437 - 9xxx

80. 062 - 275 - 6xxx

81. 061 - 529 - 4xxx

82. 091 - 632 - 3xxx

83. 063 - 234 - 9xxx

84. 080 - 892 - 7xxx

85. 061 - 529 - 5xxx

86. 065 - 110 - 7xxx

87. 065 - 656 - 2xxx

88. 062 - 490 - 7xxx

89. 061 - 673 - 7xxx

90. 061 - 575 - 4xxx

91. 081 - 336 - 7xxx

92. 062 - 302 - 6xxx

93. 062 - 990 - 6xxx

94. 092 - 628 - 5xxx

95. 062 - 113 - 0xxx

96. 062 - 306 - 5xxx

97. 062 - 323 - 4xxx

98. 098 - 412 - 5xxx

99. 062 - 417 - 7xxx

100. 092 - 663 - 1xxx

101. 062 - 230 - 1xxx

102. 062 - 392 - 9xxx

103. 061 - 219 - 2xxx

104. 062 - 357 - 7xxx

105. 065 - 447 - 4xxx

106. 062 - 248 - 3xxx

107. 065 - 347 - 9xxx

108. 062 - 281 - 5xxx

109. 081 - 960 - 7xxx

110. 062 - 482 - 5xxx

111. 092 - 667 - 0xxx

112. 080 - 087 - 0xxx

113. 061 - 361 - 9xxx

114. 063 - 258 - 4xxx

115. 061 - 459 - 0xxx

116. 097 - 980 - 4xxx

117. 062 - 210 - 0xxx

118. 063 - 125 - 9xxx

119. 065 - 681 - 4xxx

120. 062 - 574 - 2xxx

121. 063 - 146 - 7xxx

122. 062 - 356 - 5xxx

123. 061 - 405 - 1xxx

124. 080 - 190 - 1xxx

125. 065 - 321 - 5xxx

126. 087 - 208 - 2xxx

127. 061 - 543 - 2xxx

128. 064 - 985 - 0xxx

129. 062 - 252 - 8xxx

130. 061 - 427 - 1xxx

131. 065 - 296 - 7xxx

132. 062 - 338 - 6xxx

133. 065 - 548 - 3xxx

134. 061 - 246 - 5xxx

135. 061 - 552 - 9xxx

136. 081 - 103 - 9xxx

137. 062 - 113 - 8xxx

138. 065 - 029 - 8xxx

139. 092 - 345 - 0xxx

140. 062 - 529 - 7xxx

141. 065 - 903 - 6xxx

142. 065 - 515 - 2xxx

143. 092 - 860 - 5xxx

144. 093 - 258 - 7xxx

145. 061 - 459 - 3xxx

146. 061 - 137 - 8xxx

147. 061 - 130 - 9xxx

148. 093 - 539 - 1xxx

149. 062 - 469 - 1xxx

150. 062 - 469 - 1xxx
รางวัลที่ 3 บัตรเงินสดเอไอเอส มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 10,000 บาท

1. 081 - 378 - 1xxx

2. 092 - 423 - 4xxx

3. 065 - 041 - 2xxx

4. 062 - 319 - 7xxx

5. 062 - 384 - 0xxx

6. 080 - 054 - 7xxx

7. 063 - 594 - 1xxx

8. 061 - 102 - 2xxx

9. 062 - 451 - 5xxx

10. 062 - 501 - 8xxx

11. 086 - 074 - 0xxx

12. 065 - 932 - 0xxx

13. 081 - 788 - 6xxx

14. 061 - 074 - 8xxx

15. 082 - 125 - 0xxx

16. 093 - 597 - 1xxx

17. 065 - 574 - 5xxx

18. 065 - 331 - 5xxx

19. 086 - 155 - 6xxx

20. 062 - 516 - 5xxxเงื่อนไขการรับรางวัล
• ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล 
• บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดี เพื่อติดต่อรับของรางวัล 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 
• บริษัทฯ จะทำการมองของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน 

:: ใบอนุญาตเลขที่ 19/2566 ออกให้ ณ กรมการปกครอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการสมัครบริการ SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม นี้แล้ว

ชื่อบริการ : SMS ดวงรายวัน อ.กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม

รายละเอียด :

บริการนี้เป็นการสมัครบริการแบบสมาชิกรายวัน โดยระบบ จะส่ง SMS ให้ท่าน วันละ 2 SMS ราคา 3 บาท ต่อ SMS ( 6 บาทต่อวัน )

สมัครสมาชิก : กด *4890 222 4112 แล้วโทรออก

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-502-6767
( วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. )

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
Thank You

คุณได้สมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะ
กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง